Időpontlemondási és -módosítási szabályzat

Időpontlemondási és -módosítási szabályzat

  1. Amennyiben egy Páciens online vagy telefonon időpontot foglal MEDICOVER-hez bármely járóbeteg ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásra (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltatás), tudomásul veszi, hogy a foglalással közte és a MEDICOVER között létrejön egy szerződés, mely alapján a MEDICOVER kötelezettsége a lefoglalt egészségügyi szolgáltatás teljesítése, a Páciens kötelezettsége az annak megfelelő szolgáltatási díj fizetése. A Páciens tudomásul veszi továbbá, hogy foglalásával a jelen szabályzatban meghatározott kötelezettségek terhelik.
  2. A Páciens a lefoglalt időpontot a foglalás időpontját megelőzően 2 munkanapon belül nem mondhatja le és nem módosíthatja, továbbá aki a foglalását követő 2 munkanapon belülre kap időpontot, azt szintén nem jogosult lemondani, módosítani.
  3. Az időpontfoglalás felelősséggel jár. Abban az esetben, ha a Páciens bármely okból (ide nem értve igazolt betegséget, vagy más orvosi szakvélemény által megállapított indokot) a lefoglalt időpontot az azt megelőző 2 munkanapon túl nem mondja le, vagy 2 munkanapon belül kívánja lemondani, módosítani, illetve, ha a lefoglalt időponton nem jelenik meg, köteles a MEDICOVER részére 20.000 Ft lemondási díjat átalánykár jogcímén megtéríteni, ill. a webshopon keresztül előre megfizetett szolgáltatási díj 20.000,-Ft-ig nem jár vissza. Amennyiben egy foglalással rögzítetten több időpont érintett jelen ponttal, az átalánykár összege maximum 40.000,-Ft. A foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálatcsomag egy időpontnak minősül, egyszeri lemondási díjat kell megfizetni.
  4. A 3. pontban meghatározott átalánykár összegét a Páciensnek lehetősége van a MEDICOVER webshopon keresztül, bankkártyával, valamint személyesen a MEDICOVER bármely recepcióján megfizetni az elmulasztott időpont napjától számított 3 munkanapon belül. Amennyiben a Páciens ezen kötelezettségének nem tesz eleget tudomásul veszi, hogy a MEDICOVER jogi úton érvényesítheti az átalánykár megfizetésére irányuló követelését, melynek valamennyi járulékos költsége a Pácienst terheli. Továbbá a Páciens tudomásul veszi, hogy addig, ameddig az átalánykár megfizetésére irányuló kötelezettségét nem teljesíti, a MEDICOVER nem biztosít számára új időpontfoglalási lehetőséget semmilyen egészségügyi szolgáltatásra.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és megértését.

A szabályzat letölthető innen: Időpontlemondási és -módosítási szabályzat